Pelēču vasaras estrādes izbūve Nr.16-03-AL21-A019.2203-000001
Projekta mērķis ir izveidot sakoptu teritoriju Pelēču ciemata centrā ,saglabājot dabas mantojumu un izveidot Pelēčus par vietējās sabiedrības kultūras centru, piedāvājot inovatīvu pieeju kultūras pasākumu rīkošanai un norisei brīvā dabā, paaugstinot lauku iedzīvotāju dzīves līmeni un piedāvājot kultūras aktivitāšu dažādību brīvā dabā, veicinot veselīgu dzīvesveidu.
Projekta ietvaros ir veikta estrādes izbūve Pelēču ciemata centrā.