Solis drošībai Nr.19-03-AL21-A019.2204-000012
Restaurējot baznīcas kāpnes un pārbūvējot baznīcas vārtu kāpnes, paredzot arī nobrauktuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un māmiņām ar bērnu ratiņiem, nodrošināt iedzīvotāju drošu iekļuvi Nīdermuižas baznīcas telpās un ārtelpās.
Projekta ietvaros ir veikts baznīcas ieejas pakāpienu remonts pie galvenajām un sānu durvīm un pakāpienu izbūve pie galvenajiem vārtiem, t.sk. pandusa ierīkošana.