Gūda saimnieču bīdreiba īsteno  LEADER projektu Nr.19-03-AL21-A019.2205-000007 “GOSTUS GAIDŪT”,  kura mērķis veicināt vietējās lauku kopienas iesaistīšanos Latgales kultūrvēsturisko tradīciju popularizēšanā, seno latgaliskās kulinārā mantojuma tradīciju saglabāšanā, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, Aglonas kā tūrisma vietas potenciālu, pievilcību un ilgtspēju, kas rosinātu ar tūrisma saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumu.

Projekta laikā iegādāti vislatgaliskākā vietējā keramiķa Anatolija Vituškina izstrādājumi – šķīvji, krūzes, servējamie trauki, kas ražoti no Latgales māla un rotāti ar Latgalei raksturīgo glazūru un tautiskiem ornamentiem. Goda galds nav iedomājams bez linu galdautiem, salvetēm, kas izausti senlaicīgās, ar roku darbināmās stellēs, ko biedrība pasūtīja Latgales tautas daiļamatu meistarei Anitai Lukačai, kas vēl piedāvā šādas unikālas tekstilijas. Mūsdienās piesaistīt apmeklētāju uzmanību un sniegt atmiņā paliekošu informāciju nav iespējams bez modernu tehnoloģiju klātbūtnes. Lai nodrošinātu pasākumu, meistardarbnīcu, semināru norisi, sniegtu vispusīgu informāciju par Latgales tradīcijām biedrība ir iegādājusies TV,  pārvietojamu akustisko sistēmu un portatīvo datoru. Projekta īstenošana ļaus vietējiem kopienas pārstāvjiem un ciemiņiem no Latvijas un ārvalstīm iepazīties ar vietējām tradīcijām, kas popularizē latgalisko identitāti, maksimāli pietuvinātu pastāvošai videi un valodai.