Preiļu novada pašvaldība īstenojusi projektu “Aglonas nūjošanas- slēpošanas trases apgaismojuma ierīkošana Aglonas pagasta Preiļu novadā

Projekta mērķis ir uzlabot un saglabāt esošos vides infrastruktūras objektus, tādējādi  pielielinot Aglonas kā vietas potenciālu un pievilcību, paplašinot veselīga un aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas novada iedzīvotājiem un tā viesiem, veicinot novada atpazīstamību un netiešā veidā sekmējot vietējo komersantu darbību.

Projekta ietvaros izbūvēts apgaismojuma tīkls Aglonas nūjošanas-slēpošanas trasē apmēram 1,5 km posmā  un ir uzstādīti 30 gab. gaismekļi, līdz ar to pagasta iedzīvotājiem un viesiem nodrošinot pilnvērtīgāku trases izmantošanu. Tiek plānots, ka ziemas periodā trases apgaismojums būs nodrošināts ik dienu laika posmā no plkst.17.00 līdz plkst.21.00.