Īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.1 "Vietējas ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" ietvaros projekts “Seno grāmatu restaurācijas darbnīcas izveide Preiļos”.

 Projekta mērķis - izveidot seno grāmatu restaurācijas darbnīcu, uzbūvējot darbnīcas telpas Preiļos un attīstot jaunu biznesu - seno grāmatu restaurācija. Izveidojot šādu darbnīcu, ir iespēja īstenot  un attīstīt jaunu pakalpojumu veidu reģionā - seno grāmatu restaurācija. Tas ietvers 3 veidu pakalpojumus. Konsultācijas par grāmatas stāvokli un kopā ar klientu sastādīts restaurācijas plāns. Grāmatu labošana - funkcionālā un vizuālā stāvokļa atgriešana un grāmatas restaurācija, kas ietver jau sarežģītāku darbu - grāmatas sējuma novērtēšana, mehāniska tīrīšana, izjaukšana, papīra daļas pieaudzēšana, vāka restaurācija, grāmatu sašūšana, restaurēta sējuma ievākošana.

     Grāmatu restauratoru pakalpojums ir inovatīvs novadā, jo restaurācijas darbnīca ir pirmā darbnīca novadā un visā reģionā. Tuvākās restaurācijas darbnīcas atrodas Rīgā. Restaurācijas darbi tiek veikti pēc metodēm, kas ir aprobētas jau daudzus gadus, tiek veikti dažādi restaurācijas virzieni – vāku restaurācija (gan koka, gan ādas, gan citu), zudušo lapu daļu restaurācija, grāmatas struktūru atjaunošana (pārsiešana un sākotnējā izskata un funkcionalitātes atjaunošana).

     Projekts ietver darbnīcas jaunbūvi - platība 29 kv.m.. Iegādāts seifs, žalūziju komplekts, uzstādīta signalizācija.  Uzbūvēts bruģēts celiņš.  Pēc būves pabeigšanas par saviem līdzekļiem tika iegādātas mēbeles (gaismas galds, tvaika ģenerators, grāmatu prese, trauki u.c.) un specifiskie restaurēšanas instrumenti (otas, pincetes u.c.) Instrumentu klāsts izvēlēts pēc restauratoru kursu pabeigšanas, piemeklējot konkrētajiem darbiem un iegādāts par saviem līdzekļiem.