Dekoratīvā betona izstrādājumu ražotnes attīstība

Īstenošanas adrese: “Pavasara mājas”, Stikāni, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads

Atbalsta pretendents: SIA “SBR”

SIA SBR ražo dažādus dekoratīvā betona izstrādājumus - saliekamus pakāpienus un ieejas mezglu lieveņus, dekoratīvus žogu betona stabus, betona pasētas, kā arī visas nepieciešamās vairogu un vērtņu ieliekamās detaļas, atbalstsienu betona nosegcepures, jebkurus citus nestandarta izstrādājumus saskaņā ar individuālajiem pasūtījumiem.

Projekta mērķis: Attīstīt dekoratīvā betona izstrādājumu ražotni - labiekārtot uzņēmuma teritoriju, atjaunot ražošanas telpas, iegādāties ražošanas un pakalpojumu sniegšanas procesam nepieciešamos pamatlīdzekļus, ieviest modernās tehnoloģijas, nolūkā palielināt izstrādājumu ražošanas apjomus, ražot jaunus produktus, uzlabot produktu kvalitāti, kā arī palielināt ar būvniecības jomu saistītu projektu izstrādi un konsultāciju sniegšanas apjomus.

Projekta ietvaros tika veikta telfera uzstādīšana, instrumentu, iekārtu un aprīkojuma komplekta iegāde, grodu veidņu, dziļumvibratora iegāde. Lai nodrošinātu pakalpojumu kvalitatīvu izpildi, tika iegādāta datortehnika un tika veikta teritorijas labiekārtošana ierīkojot betona plātņu laukumu un atjaunojot ražošanas ēkā grīdu.